טיפול בפטרת הרגל

טיפול יום:
יש למרוח "אל יובש" פעם ביום או יותר.
 טיפול לילה:
יש למרוח "אל פטרת" ומעל יש למרוח מסיכה "אטופיק קאלם פורטה"  על כל כף הרגל בשכבה אוטמת ולגרוב גרבי כותנה 100%.

טיפות קנדי טריט- 3 פעמים ביום, 10 טיפות בכוס מים.